O firmě

Obchodní společnost Technické služby Slaný s.r.o. byla založena v r 1996 z rozhodnutí vedení Města Slaný. Svými činnostmi navázala na předcházející Technické služby MÚ.

Účelem bylo vytvořit obchodní společnost, zajišťující spektrum služeb pro město, obyvatele a firmy.

Vlastníkem společnosti je:
Město Slaný – podíl 100 %

Technické služby Slaný s.r.o. poskytují Městu Slaný celý komplex služeb. Spektrum pokrývá správu, údržbu a opravy komunikací včetně zimní údržby a údržby dopravního značení, provoz a údržbu veřejného, slavnostního a vánočního osvětlení, opravy a údržbu městského mobiliáře a správu dětských hřišť, dále pak údržbu městské zeleně a květinových výsadeb. Stejný komplex služeb nabízíme i pro další obce,firmy a občany.

Vedle těchto činností Technické služby Slaný zajišťují správu hřbitova, provoz WC, provoz parkoviště u grandu, provoz autobusového nádraží a provoz Kumpánovy zahrady

O zajištění všech potřebných činností se stará 60 zaměstnanců vč. vedení. Tento počet se v sezoně od dubna do listopadu rozšiřuje o dalších ca 20 pracovníků. Společnost je spravována Dozorčí radou a Valnou hromadou společnosti. V mezidobí mezi zasedáními těchto orgánů je společnost řízena jednatelem společnosti.

Od 1.1.2022 společnost navázala na dříve poskytované služby svozu komunálního odpadu a začala tuto službu opět poskytovat pro město Slaný a podnikající osoby.

© 2022 - Technické služby Slaný, s.r.o.

Web created by: