Technické služby

Slaný, s.r.o.

Udržujeme Vaše město čisté a krásné

Technické služby Slaný s.r.o.


Technické služby Slaný s.r.o. poskytují Městu Slaný celý komplex služeb.

Spektrum pokrývá provoz sběrného dvora pro občany, správu, údržbu a opravy komunikací, včetně zimní údržby a údržby dopravního značení, provoz a údržbu veřejného, slavnostního a vánočního osvětlení, opravy a údržbu městského mobiliáře a správu dětských hřišť, dále pak údržbu městské zeleně a květinových výsadeb, prořezy a vegetační řezy dřevin.

Vedle těchto činností Technické služby Slaný zajišťují správu hřbitova, provoz WC, provoz parkoviště u grandu a letní provoz městského koupaliště.

Evidenci zesnulých zajišťuje Město Slaný, odbor správy majetku.!!

O zajištění všech potřebných činností se stará 60 zaměstnanců vč. vedení. Tento počet se v sezoně od dubna do listopadu rozšiřuje o dalších ca 20 pracovníků.

Společnost je spravována Dozorčí radou a valnou hromadou společnosti. V mezidobí mezi zasedáním těchto orgánů je společnost řízena jednatelem a ředitelem společnosti. Podle prováděných činností a dodávaných služeb je společnost rozdělena na dva provozy a podřízená střediska.

Aktuality

© 2024 - Technické služby Slaný, s.r.o.

Web created by: