Údržba a opravy komunikací

  • Opravy komunikací a chodníků asfaltových, s dlažbou mozaikou, s dlažbou zámkovou, s betonovým krytem
  • Opravy dlážděných chodníků
  • Opravy výmolů a výtluků
  • Zpětné povrchové úpravy překopů
  • Výstavba nových chodníků a komunikací
  • Výstavba vjezdů, garážových vjezdů přechodů a vstupů k objektům
  • Hutnění pomocí vibrační desky, vibračního válce, vibračního pěchu
  • Čištění a opravy kanalizačních vpustí
  • Instalace a opravy dopravního značení

© 2024 - Technické služby Slaný, s.r.o.

Web created by: