Nakládání s odpadem

  • Provoz místa zpětného odběru elektrospotřebičů a vysloužilé techniky
  • Provoz mobilní sběrny odpadů vč. nebezpečných, pro občany s trvalým pobytem ve Slaném

© 2020 - Technické služby Slaný, s.r.o.

Web created by: